JURIDISK RÅDGIVNING

Denne nettsiden (heretter, DOWNIUS også kjent som Nettsiden) har Bibado Investments S.L (heretter, selskapet) som leverandør av informasjonssamfunnstjenester med registrert adresse på 9 Urano Street, Alcorcón, Madrid, Z.P. 28925, og følgende e-postadresse:

Selskapet er registrert hos Selskapsregisterkontoret i Madrid, Volum 29026, Ark 94, Side M-522708 og med organisasjonsnummer B86262896.

NETTSIDENS BRUKSVILKÅR

Kopirett

Nettsiden er underlagt Spansk lov og beskyttes av nasjonal og internasjonal lovgivning vedrørende industriell og intellektuell eiendom.
Alle patent-royalties forbeholdes.
DOWNIUSEr en analyse-tjeneste for virus under nedlastinger av filer.

På grunn av DOWNIUS, vil du få vite hvor sikker nedlastingen er før du begynner å laste ned samt hvor pålitelig nettsiden er.
Alle nedlastingene som analyseres på denne nettsiden er shareware, grtisprogram eller demo-versjoner som spres av opphavsmennene offentlig fra deres nettsider.
DOWNIUStilbyr brukerne følgende tjenester:

- Innholdsfiler ordnet etter kategorier, tema og rangering.

- Søking etter innhold.

- Daglig gjennomgang av ledig plass for nedlasting og garantert nedlastingssikkerhet.

- Kjent virusanalysetjeneste av filer som brukerne laster ned.

- Andre tjenester integrert i DOWNIUS.

Nedlastinger foretas av opphavsnettsiden gjennom en mekanisme kalt nedlaster, som er laget av dette selskapet.

Nevnte nedlaster hører ikke til eller har ingen forbindelse med opphavet til nedlastingene, og dette programmet sikter på å foreta sikre nedlastinger fra den opprinnelige nettsiden.
De nedlastede programvareapplikasjonene kan noen ganger bli publisert i de elektroniske midlenes eiendom på denne nettsiden da det kan kompileres i CDer og programvareapplikasjoner.

Nevnte elektroniske midler kan trenges for opprettingen av direkte tilgang eller for å forandre hovedsiden til PCen for nettsiden vår, som ikke er relatert til den eventulelle, påfølgende innstalleringen av de nedlastede programvareapplikasjonene.

Selskapet skal ikke holdes ansvarlig for skader som kan oppstå som følge av riktig og uriktig bruk av innholdet som vises på denne nettsiden.

Brukerne som får tilgang til denne nettsiden kan visualisere informasjon og innhold fra nettsiden, foreta nedlastinger av programvareapplikasjoner og innhold på nettsiden, gjøre reproduksjoner eller bruke disse produktene gitt at disse samstemmer med kopirettlover og lover for industriell eiendom og at de ikke overfører eller distribuerer slike programvareapplikasjoner uten tidligere samtykke fra opphavsmann eller selskapet, det seg være Selskapet eller andre. Ei heller inkluderer nedlastingen eller betalingen for bruk av tidligere nevnte tjenester under noen omstendignet brukslisens som kan kreves av opphavsmannen av programmet fra opphavsmannen eller distribueringsselskapet.

Selskapet skal ikke holdes ansvarlig for at de nedlastede programmene virker, heller ikke for de eventuelle sikkerhetsproblemer som påføres PCen din.
Selskapet skal ikke være ansvarlige for misbruk som kan knyttes til bruken av programvareapplikasjonene som har blitt lastet ned eller krenkelse av brukeren eller opphavsmannen som kan påvirke kopiretten til opphavsmannen eller tredjeparter.
Det er ikke under noen omstendighet lov til eller autorisert av denne nettsiden å publisere systemprogramvarene som kansette kopiretten i fare (sprekker, serier, warez osv.).

Om brukeren av en eller annen grunn ikke er fornøyd med de tjenestene som tilbys på denne nettsiden skal han/hun kunne forespørre hele beløpet som brukeren har betalt for å få tilgang til tjenestene til nettsiden.

BETINGELSER FOR PUBLISERING AV PROGRAMMER(OPPHAVSMENN)

På den annen side forsår opphavsmennene at denne nettsiden tilbyr verdiøkende tjenester og at en aksje i noen tilfeller kan bli belastet for nevnte tjenester til sluttbrukeren for vedlikehold av nettstedet eller nevnte tjenester, men aldri knyttet til kjøpet av lisensen til et produkt
Forfatteren aksepterer også at de nevnte elektroniske midler kan kreve endring av hovedsiden eller opprettelsen av direkte tilgang (snarveier) til sider knyttet til dette nettstedet (men aldri til sider som tilhører forfatteren).

Relasjonen mellom opphavsmannen og nettsiden kan avsluttes på ethvert tidspunkt før forespørsel av hvilken som helst av partene.
Enhver produsent kan anmode oppdateringen eller fjerning av alle programmer som tilbys på dette nettstedet.
Vennligst ikke nøl med å kontakte oss angående disse vilkårene og betingelsene via e-postadressen eller kontakt nettsiden.

Kontakt oss

Selskapet vet at personvern er veldig viktig for deg, og det respekterer vi.
Vi ser frem til å motta dine spørsmål og kommentarer angående disse betingelsene. Kontakt oss gjerne.

 Brukerne kan når som helst utøve retten til tilgang, korrigering, avslutting eller innvendinger ved å sende en e-post med henvisning DOWNIUS (Rettsavdelingen) til , med kopi av gyldig identifikasjon og en indikasjon på den tilhørende retten til utøvelse.

Språk

Om det skulle være uoverenstemmelser mellom den engelske og denne versjonen av betingelser og vilkår, vil den engelske versjonen være den gjeldende.