BEHANDLING AV PERSONLIG DATA

I samsvar med lov 15/1999, 13. desember, beskyttelse av personopplysninger og utvikling regulering, Bibado Investments S.L (heretter kalt Selskapet), informerer leverandør av informasjonssamfunnstjenester til nettportalen DOWNIUS, (heretter kalt portalen) deg om at informasjonen innhentet gjennom portalen blir håndtert av Selskapet,ettersom denne parten har ansvaret for Filen, med det formål om å legge til rette for de forespurte tjenestene, svare på spørsmål, gjennomføre statistiske studier som vilføre til en forbedring i tjenesten, bære ut typiske administrative oppgaver, sende ut informasjon somet resultat av din interesse gjennom bulletiner og lignende publikasjoner, samt utviklesalgspromotering og reklame-aktiviteter som er relatert til portalen.

Brukeren autoriserer uttrykkelig bruken av deres elektroniske postadresse og andre elektroniske kommuniskasjonsmidler (f.eks. mobiltelefon) slik at Selskapet kan bruke kommuniskasjonsmidler og for utviklingen av nevnte formål.

Ved at du gir oss informasjonen din, erklærer du å være kjent med innholdet i denne teksten og aytoriserer uttrykkelig bruken av data for nevnte formål. Brukeren kan tilbakekalle dette samtykket når som helst uten tilbakevirkende kraft.

Selskapet forplikter seg til å overholde sine forpliktelser når det gjelder hemmelighold av personopplysninger og sin plikt til å behandle opplysningene konfidensielt, og å ta de nødvendige tekniske, organisatoriske og sikkerhetstiltak for å unngå endring, tap og uautorisert håndtering eller tilgang til informasjon, i samsvar med regler fastsatt i Beskyttelsesloven av personlig informasjon og gjeldende lovgivning.

Selskapet skaffer og holder kun på følgende informasjon om besøkende til portalen:

-a. Domenenavnet til Internett-tjenesteleverandøren (ISP) og/eller IP-adressen som gir dem tilgang til nettverket.

–b.Tid og dato for tilgangen til nettsiden vår.

-c.Internettadressen til det nettstedet du fant linken til vår nettside.

–d.Hvilken type nettleserklient du bruker.

-e. Klientens operativsystem.

Denne informasjonen er anonym, og kan ikke assosieres med en bestemt og identifisert bruker.


Portalen bruker informasjonskapsler, som er små informasjonsfiler som genereres på brukerens datamaskin med det formål å samle sammen følgende informasjon:

-a.Tidspunkt og dato for siste besøk på nettsiden vår.

-b.Sikkerhetskontroll-elementer til avgrensede områder.

Brukeren har muligheten til å blokkere informasjonskapsler ved hjelp av å velge det korresponderende alternativet på egen nettleser. Noen av våre sider bruker en funksjon i nettleseren din som kalles en "informasjonskapsel". En informasjonskapsel er en liten fil som lagres på brukerens datamaskin som inneholder informasjon om maskinen. Bruk av en informasjonskapsel er ikke på noen måte knyttet til personlig identifiserbar informasjon mens du er på portalen vår. Noen av partnerene våre bruker informasjonskapsler på portalen vår (for eksempel annonsørene). Vi har imidlertid ingen tilgang til eller kontroll over disse informasjonskapslene. Vennligst referer til deres retningslinjer i nettverket for detaljer.

Bruk av personlig informasjon

All informasjon du sender vil være i de tryggeste hender.

Din personlige informasjon vil ikke brukes uten ditt samtykke.

For å sikre dette, har alle skjemaer på portalen vår som sender ut informasjon til en database som skal brukes i fremtiden (f.eks nyhetsbrev-listen) har opt-in-alternativer, som betyr at du får en e-postbekreftelse der du klikker på en generert lenke som angir at du ønsker å motta informasjon fra oss i fremtiden.

Om du ikke bekrefter abonnementet vil du ikke legges til i vår database. Du kan være sikker på at vi ikke selger navnet og adresse-listene din.

Om du velger å motta informasjon fra oss vil alle meldingene også inneholde intruksjoner om hvordan du kan "avslutte" tilsendingen av fremtidige nyhetsbrev.

Den eneste informasjonen vi automatisk samler inn er opplysninger om bruken av vår portal. Denne informasjonen er anonym og samles inn gjennom loggfilene til serverne våre.

Disse loggfilene registrerer generisk informasjon som for eksempel antall besøk på portalen vår, hvilke typer nettlesere som brukes og antall filer som lastes ned, men aldri personlig informasjon.

Denne loggfil-informasjonen tillater oss å lage bedre innhold laget etter brukernes ønsker.

Bruk av linker

Portalen inneholder linker til eksterne nettsider. Selskapet er ikke ansvarlig for slike eksterne nettsiders retningslinjer for personvern.

Vi oppfordrer brukerne våre til å lese retningslinjene for personvern til de eksterne nettsidene hvis linker ligger på vår portal.

Disse retningslinjene for personvern gjelder kun den informasjonen som er samlet inn via portalen.

Endringer av disse retningslinjene

Selskapet reserverer retten til å modifisere sine retningslinjer for personvern fra tid til annen.

Vi kommer ikke til å redusere rettighetene dine i disse retningslinjene uten uttrykkelig samtykke fra deg, ogflesteparten av disse endringene kommer til å være små.

Vi kommer til å offentliggjøre disse endringene i portalen.

Anonser på denne siden

Vi bruker tredjeparts-annonseselskaper til å vise annonser når du besøker portalen.

Disse selskapene kan bruke informasjon (ikke inkludert navn, adresse, e-postadresse eller telefonnummer) om dine besøk på dette og andre nettsteder for å kunne levere annonser om varer og tjenester av interesse for deg. Hvis du ønsker mer informasjon om dette praksisen og få kjennskap om dine valg om ikke å få denne informasjonen brukt av disse selskapene, kan du lese informasjonen nedenfor:

-Google er en tredjepartsleverandør, og bruker informasjonskapsler for å vise annonser på portalen.

-Googles bruk av DART-informasjonskapsler gjør at den kan vise annonser til besøkende basert på deres besøk på portalen og andre sider på nettet.

-Brukere kan velge bort bruken av DART-informasjonskapselen ved å gå til Googles retningslinjer for personvern for annonse- og innholdsnettverk.

Kontakt oss

Selskapet vet at personvern er viktig for deg, og det respekterer vi.
Vi ser frem til å motta dine spørsmål og kommentarer angående disse betingelsene. Kontakt oss gjerne.

 Brukerne kan når som helst utøve retten til tilgang, korrigering, avslutting eller innvendinger ved å sende en e-post med henvisning DOWNIUS (Rettsavdelingen) til , med kopi av gyldig identifikasjon og en indikasjon på den tilhørende retten til utøvelse.

Språk

Om det skulle være uoverenstemmelser mellom den engelske og denne versjonen av betingelser og vilkår, vil den engelske versjonen være den gjeldende.