Finale 2007 2012

Dette programmet som er kalt Finale 2007 er et nytt verktøy for å skape partitur i din dator. Dette enkle og fantastiske program er meget ...